VIDEO

Xúc tiến đầu tư, thương mại tại Bỉ và Hoa Kỳ

Ngày Đăng : 16/02/2023

Phản ánh nội dung chương trình làm việc của Đoàn công tác xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch TP Hà Nội do đ/c Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn sang Hoa Kỳ và Bỉ triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiếp cận các đối tác truyền thống và mở rộng các đối tác quốc tế mới sau thời gian gián đoạn do đại dịch.

Xem thêm
Xem thêm