VIDEO

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận sàn thương mại điện tử xuyên biên giới

Ngày Đăng : 15/02/2023

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, giải quyết các vấn đề nêu trên, tận dụng cơ hội của thương mại điện tử xuyên biên giới mang lại, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực xuất khẩu và quảng bá sản phẩm thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới”.

Xem thêm
Xem thêm