VIDEO

Chuyển đổi số để phát triển làng nghề

Ngày Đăng : 16/02/2023

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm "Kinh nghiệm thiết kế sản phẩm làng nghề Hà Nội". Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận về việc chuyển đổi số và thiết kế để phát triển du lịch làng nghề; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các làng nghề phát triển. Đặc biệt là đưa yếu tố thiết kế vào sản phẩm, hợp tác thiết kế để phát triển du lịch làng nghề hướng tới xây dựng hệ sinh thái thiết kế để phát triển bền vững làng nghề tại Hà Nội.

Xem thêm
Xem thêm