VIDEO

Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch thành phố Hà Nội tại huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ

Ngày Đăng : 15/02/2023

Hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong năm 2022 đã có nhiều chương trình thiết thực, cụ thể như Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội tại huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ; giúp hai địa phương này đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm OCOP không chỉ trong nước mà còn ra cộng đồng quốc tế.

Xem thêm
Xem thêm