VIDEO

Những món ăn sáng Việt Nam lên Đài KBS Hàn Quốc

Ngày Đăng : 24/07/2018

Đài truyền hình KBS Hàn Quốc đã làm một phóng sự ngắn vỏn vẹn hơn 2 phút về nhiều món ăn sáng của Việt Nam.

Xem thêm
Xem thêm