VIDEO

Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch thành phố Hà Nội tại huyện Mỹ Đức

Ngày Đăng : 16/02/2023

Với mục tiêu đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống tiêu biểu của Hà Nội và các tỉnh, thành phố, “Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022” được tổ chức tại huyện Mỹ Đức.

Xem thêm
Xem thêm