VIDEO

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong nền kinh tế số

Ngày Đăng : 16/02/2023

Việt Nam đang được đánh giá là nước có số người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến lớn, do vậy, việc tham gia kênh phân phối thương mại điện tử quốc tế thực sự là cơ hội cho doanh nghiệp trong việc tiêu thụ, tiếp cận thị trường xuất khẩu, giao thương kết nối và tiếp cận số lượng đông đảo người tiêu dùng tham gia mua sắm trực tuyến một cách hiệu quả.

Xem thêm
Xem thêm