VIDEO

Đặc sản vùng miền Việt Nam

Ngày Đăng : 16/02/2023

Để quảng bá, xúc tiến thương mại các đặc sản vùng miền và giúp người tiêu dùng phân biệt một cách dễ dàng công tác xúc tiến thương mại của Thành phố đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quảng bá các đặc sản vùng miền Việt Nam, cụ thể như: Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2022, Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội, Tuần hàng Quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố,...

Xem thêm
Xem thêm