VIDEO

Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam tại Hà Nội

Ngày Đăng : 16/02/2023

Do vị trí địa lý, thời tiết và nhiều yếu tố khách quan khác, trên cả nước có rất nhiều đặc sản mang tính vùng miền. Mỗi đặc sản không chỉ mang giá trị của nông sản mà còn mang đậm dấu ấn của văn hóa, bản sắc dân tộc. Đặc sản vùng miền luôn mang lại cảm giác khác biệt cho khách hàng.

Xem thêm
Xem thêm