VIDEO

Phim kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 2021

Ngày Đăng : 01/01/2000

Phim kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội 2021. Các hình ảnh trong video clip được sử dụng để quảng bá thành phố Hà Nội với mục đích phi thương mại. Sản phẩm thuộc sở hữu của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA). Việc sử dụng sản phẩm dưới mọi hình thức phải ghi rõ nguồn và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Vui lòng ghi rõ nguồn: hpa.hanoi.gov.vn khi sử dụng sản phẩm./.

Xem thêm
Xem thêm