VIDEO

Xây dựng sản phẩm, xúc tiến du lịch Hà Nội năm 2022

Ngày Đăng : 16/02/2023

Trong năm 2022, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội đã tổ chức các chương trình khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp, làng nghề truyền thống. Chương trình được thực hiện tại một số quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo đó, các doanh nghiệp, báo chí sẽ tham quan, làm việc tại các quận, huyện gồm Mỹ Đức, Tây Hồ, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Thanh Oai, Gia Lâm. Mỗi địa phương sẽ giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, tài nguyên du lịch, các giá trị văn hóa lịch sử…

Xem thêm
Xem thêm