VIDEO

Quảng bá, XTTM sản phẩm OCOP kết hợp du lịch nông nghiệp, làng nghề

Ngày Đăng : 15/02/2023

Sau đại dịch Covid 19, Thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, hỗ trợ phục hồi du lịch nói chung và du lịch nông nghiệp, làng nghề nói riêng. HPA đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực triển khai Quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP kết hợp du lịch nông nghiệp, làng nghề tại các địa phương có sản phẩm như: Thường Tín, Sơn Tây, Ba Vì. Hà Đông, Gia Lâm,...

Xem thêm
Xem thêm