VIDEO

Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp , sản phẩm OCOP 2021 (GẮN KẾT BẢN SẮC - VƯƠN TẦM TINIH HOA)

Ngày Đăng : 01/01/2000

Hội chợ do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp với Tập đoàn AEON Việt Nam tổ chức.

Xem thêm
Xem thêm