VIDEO

Đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP

Ngày Đăng : 15/02/2023

Nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP của Thành phố nói chung, của cả nước nói riêng, hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch của Thành phố đã có nhiều chương trình cụ thể, thiết thực. Điển hình nhất là: Tuần hàng quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022.

Xem thêm
Xem thêm