VIDEO

Café doanh nhân – hỗ trợ, tạo cầu nối giữa doanh nhân và các cơ quan quản lý

Ngày Đăng : 15/02/2023

Với mục đích tạo không gian gặp gỡ, đối thoại cởi mở giữa lãnh đạo Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hà Nội, kể từ năm 2022, trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố (HPA) tổ chức chuỗi sự kiện Café doanh nhân.

Xem thêm
Xem thêm