VIDEO

HPA đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến

Ngày Đăng : 16/02/2023

Năm 2022, thành phố Hà Nội và cả nước nói chung nhanh chóng nỗ lực phục hồi đẩy mạnh sản xuất, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Hà Nội là một trong những địa phương có chỉ số tăng trưởng cao, nhiều doanh nghiệp đã lấy lại và vượt trong các các hoạt động sản xuất kinh doanh so với trước dịch. Với nhiệm vụ được giao, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến, với nhiều sự thay đổi theo hướng tích cực và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Xem thêm
Xem thêm