VIDEO

Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội năm 2022 (phim tài liệu 20p)

Ngày Đăng : 16/02/2023

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và theo chiều sâu các hoạt động xúc tiến và kết nối với các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong 6 tháng cuối năm 2022, TT Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP HN và các sở, ngành liên quan sẽ thúc đẩy nhiều hơn các hoạt động hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và kết nối đầu tư. Tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch lớn trong nước, các sự kiện văn hóa, thể thao lớn; phối hợp tổ chức và tham gia các hội chợ, sự kiện du lịch quốc tế ở trong nước; đón các đoàn lữ hành, báo chí quốc tế. Tất cả hướng đến mục tiêu góp phần quan trọng vào việc triển khai các giải pháp phát triển KTXH của UBND TP, tạo nên bức tranh Kinh tế Hà Nội năm 2022 thực sự thành công và ấn tượng./.

Xem thêm
Xem thêm