VIDEO

Tuần lễ thiết kế sáng tạo Hà Nội

Ngày Đăng : 16/02/2023

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 (Hanoi Festival of Creative Design 2022) diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và các khu vực khác trên địa bàn thành phố. Lễ hội triển khai các hoạt động quảng bá giới thiệu Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, góp phần tuyên truyền, giới thiệu về định hướng phát triển mới của thành phố Hà Nội, các tiềm năng, cơ hội hợp tác trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

Xem thêm
Xem thêm