VIDEO

Hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022

Ngày Đăng : 15/02/2023

Sau đại dịch Covid 19, Thành phố đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, hỗ trợ phục hồi các hoạt động giao thông, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ hàng hóa... Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực triển khai Hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2022.

Xem thêm
Xem thêm