VIDEO

Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch thành phố Hà Nội tại huyện Ba Vì, Mỹ Đức, Mê Linh

Ngày Đăng : 16/02/2023

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội trong năm 2022 đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể như Festival nông sản, sản phẩm OCOP gắn với du lịch tại Ba Vì, Mỹ Đức, Mê Linh để giúp 3 địa phương này đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm OCOP không chỉ trong nước mà cả ra Quốc tế, cũng như, phục hồi hoạt động du lịch.

Xem thêm
Xem thêm