VIDEO

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN trong nền kinh tế số

Ngày Đăng : 16/02/2023

Hội nhập quốc tế càng sâu thì giao lưu thương mại càng mạnh mẽ. Để xuất khẩu hàng hóa đòi hỏi các doanh nghiệp Việt cần có khả năng thương thảo cũng như ứng phó khéo léo với các chính sách bảo vệ hàng hóa nội địa của nước bạn. Đây là nội dung được chia sẻ Hội nghị “Kỹ năng đàm phán trong thương mại quốc tế và hướng dẫn xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức.

Xem thêm
Xem thêm