VIDEO

Việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến của HPA cần có trọng tâm, trọng điểm

Ngày Đăng : 01/01/2000

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch Hà Nội (HPA) về việc triển khai các hoạt động xúc tiến trong năm 2022, diễn ra sáng 7/2/2022.

Xem thêm
Xem thêm