VIDEO

Đánh giá hiệu quả tháng khuyến mại Hà Nội

Ngày Đăng : 16/02/2023

Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2022 do HPA phối hợp với một số sở ban ngành của TP tổ chức nhằm mục đích tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối các nhà sản xuất với các hệ thống kênh phân phối nhằm đưa ra những chương trình ưu đãi mua sắm hấp dẫn lên tới 100% dành cho người tiêu dùng thông qua hai hình thức: mua sắm truyền thống và thương mại điện tử.

Xem thêm
Xem thêm