VIDEO

Diễn đàn kinh doanh nông sản, rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018

Ngày Đăng : 13/09/2018

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-TTXT ngày 27/8/2018 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Diễn đàn kinh doanh nông sản, rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Xem thêm
Xem thêm