VIDEO

Nâng cao kỹ năng xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu”

Ngày Đăng : 16/02/2023

Phương thức xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa qua thương mại điện tử là xu hướng đã được khẳng định trên thế giới và cả Việt Nam trong thời gian qua. Bằng cách thức kinh doanh này, doanh nghiệp, hộ sản xuất có điều kiện mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, nhân lực. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi các cá nhân, đơn vị tham gia xuất khẩu trước nhiều yêu cầu về kinh doanh trên nền tảng số. Hội nghị “Nâng cao năng lực xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP. Hà Nội (HPA) phối hợp với cùng một số đơn vị tổ chức là kênh thông tin hỗ trợ các đơn vị xuất khẩu qua sàn Thương Mại điện tử có thêm nhiều kiến thức, tăng sức cạnh tranh và ứng dụng tốt hơn các giải pháp công nghệ số trong kinh doanh, xuất khẩu.

Xem thêm
Xem thêm