Sự kiện mới nhất

Thông tin hữu ích mới nhất

Myanmar bổ sung thêm danh mục hàng nhập khẩu phải có giấy phép

Ngày đăng : 05/05/2022

Trong thời gian đầu năm 2022, Bộ Thương mại Myanmar đã ban hành một số quy định các mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu như sau:

- Ngày 25/01/2022, Bộ Thương mại Myanmar ban thành Thông báo số 1/2022 yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với 451 mặt hàng theo HS 6 số hoặc 826 mặt hàng theo HS 10 số từ ngày 01/3/2022. Các mặt hàng bao gồm: thực phẩm, bán sản phẩm nhựa và đồ gia dụng, bột giấy, chỉ lụa, đồ kính, phụ tùng ô tô, xe đạp.

- Ngày 01/3/2022, Bộ Thương mại Myanmar đã ban hành Thông báo số 2/2022 thay đổi danh sách các mặt hàng phải có giấy phép nhập khẩu từ ngày 02/3/2022, trong đó 57 mặt hàng theo mã HS 6 số hay 141 mặt hàng theo mã HS 10 số, bao gồm: lúa mì, nguyên liệu thô nhựa.

Các doanh nghiệp có thể tra (theo mã HS) tại các files kèm theo để kiểm tra các mặt hàng trong danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu.

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Myanmar).