Sự kiện mới nhất

Thông tin hữu ích mới nhất

Công ty Nhật Bản cần nhập khẩu tôm khô Dried Baby Shrimps

Ngày đăng : 28/04/2022

Công ty Việt Nam có khả năng xuất khẩu mặt hàng này đề nghị điền thông tin vào Form hồ sơ doanh nghiệp và gửi lại Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo email : jp@moit.gov.vn.

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản)