Sự kiện mới nhất

Thông tin hữu ích mới nhất

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác sản xuất và cung ứng bộ đồ đồng phục

Ngày đăng : 29/04/2022

Công ty Hoa Kỳ cần tìm đối tác sản xuất và cung ứng bộ đồ đồng phục giành cho văn phòng và các công ty theo ngành nghề.

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh trước ngày 15/4/2022 tới:

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York

580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA

Tel: 212 868 2686/212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.org;

vietrade-newyork@vietrade.gov.vn

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ).