Sự kiện mới nhất

Hà Nội: Tập huấn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng : 27/04/2021

Sáng ngày 27/4, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - nhấn mạnh: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội - phát biểu tại buổi tập huấn

Từ ngày 11/3, đến nay, các cơ quan báo chí Hà Nội đã đăng tải hơn 2.650 lượt tin, bài trên tất cả loại hình báo chí, tập trung thông tin về các nội dung: Cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của TP. Hà Nội; công tác tổ chức hiệp thương; tiến độ công tác bầu cử; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử tại TP. Hà Nội; hỏi đáp về bầu cử; tuyên truyền về điểm mới trong tổ chức HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các cơ quan báo chí cũng tăng cường phản ánh không khí, trang trí, cổ động trước ngày bầu cử trên tất cả 30 quận, huyện, thị xã…

Ý thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử cho đối tượng là ban biên tập, phóng viên các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách nội dung các bản tin của các cơ quan thành phố; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở, tuyên truyền của phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao 30 quận, huyện, thị xã.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe TS Nguyễn Hải Long - Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử, Văn phòng Quốc hội - giới thiệu những điểm mới về công tác bầu cử; định hướng công tác tuyên truyền; giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật về công tác bầu cử; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp; giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; Tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri…

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã dành thời gian trao đổi, thảo luận, tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức, kinh nghiệm trong việc tổ chức bầu cử nói chung và tuyên truyền bầu cử nói riêng. Qua đó, áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp, công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thành công, góp phần hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau ngày bầu cử đóng vai trò rất quan trọng, là nhiệm vụ trọng đại của cả hệ thống chính trị.

(Theo Báo Công Thương - Ngày 27/4/2021).