Sự kiện mới nhất

Giới thiệu tranh cổ động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp 2021- 2026

Ngày đăng : 22/03/2021

Vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tiếp nhận bộ tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành để phục vụ công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn toàn Thành phố.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã gửi các quận, huyện, thị xã mẫu tranh cổ động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành, nội dung khẩu hiệu tuyên truyền theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy để triển khai đồng bộ, thống nhất tại cơ sở.

Dưới đây là một số mẫu tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành.

Tranh cổ động của tác giả Lưu Ngọc Phan, Hà Nội
Tranh cổ động của tác giả Lưu Ngọc Phan, Hà Nội
Tranh cổ động của tác giả Bùi Văn Minh Triết, Tây Ninh
Tranh cổ động của tác giả Bùi Văn Minh Triết, Tây Ninh
Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm, Thái Bình
Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm, Thái Bình
Tranh cổ động của tác giả Trịnh Bá Quát, Hà Nội
Tranh cổ động của tác giả Trịnh Bá Quát, Hà Nội
Tranh cổ động của tác giả Phạm Văn Hòa, Hà Nam
Tranh cổ động của tác giả Phạm Văn Hòa, Hà Nam

Theo: Bảo Bình, Trang thông tin Tuyên truyền, phổ biến pháp luật