Sự kiện mới nhất

Xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” trình UNESCO

Ngày đăng : 12/06/2019

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11-6-2019 về Xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 11-6-2019 về Xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
 
Xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Việc xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” là cơ sở để Hà Nội có cơ hội tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trở thành một trong những điểm đến của tri thức và sáng tạo trên toàn thế giới; thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 8-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó xác định Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước.
 
UBND thành phố Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, các sở, ban, ngành thuộc thành phố xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” đề cử tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo, trình UNESCO.

Tổ công tác xây dựng hồ sơ gồm các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đại diện các sở, ngành, đơn vị sẽ thực hiện những phần việc cụ thể: Tổ chức khảo sát, thu thập, hệ thống tư liệu, số liệu các lĩnh vực liên quan (văn hóa, kiến trúc, tài nguyên môi trường, giáo dục, xây dựng, y tế, kinh tế, làng nghề truyền thống, văn học, nghệ thuật, đối ngoại, hợp tác quốc tế…); mời các chuyên gia trong nước và quốc tế phối hợp tổ chức các chuyên đề đánh giá, xây dựng hồ sơ, dịch thuật các tài liệu liên quan.

Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức những buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế lấy ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia trong, ngoài nước.

Ngày 14-6, hội thảo quốc tế “Hà Nội hướng tới thành phố sáng tạo” dự kiến tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội với khoảng hơn 100 đại biểu trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức thiết kế logo, bộ nhận diện và lập trang web riêng cho việc xây dựng hồ sơ “Hà Nội - thành phố sáng tạo” với các thông tin, minh chứng đầy đủ, toàn diện và nổi bật về tầm nhìn, thông điệp, chính sách và thông tin về tương lai của Hà Nội - thành phố sáng tạo.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, hồ sơ cần được hoàn thiện, phục vụ công tác đề cử trước ngày 28-6-2019.

Tháng 11-2019, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức đoàn tham gia phiên họp thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ tại Pháp.
(Theo Hoàng Lân, Báo Hà Nội mới, 12/06/2019)