Tin tức mới nhất

Sự kiện mới nhất

Thành tựu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là nền tảng phát triển Thủ đô

Ngày đăng : 12/10/2020

Thời gian qua, lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng bưu chính, viễn thông, báo chí, xuất bản, truyền thông trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai theo xu hướng đồng bộ, hiện đại. Đây chính là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Cụ thể, lĩnh vực công nghệ thông tin của Thành phố đã bám sát Chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020, triển khai Cổng Dịch vụ công Thành phố cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên một nền tảng thống nhất đồng bộ tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó là hệ thống Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 dùng chung của Thành phố.

Thành tựu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông là nền tảng phát triển Thủ đô
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Cục Viễn thông và Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Thông tin và Truyền thông) ký kết "Chương trình phối hợp trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông và hạ tầng số giai đoạn 2020-2025".

Kết quả triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã góp phần tích cực trong cải cách hành chính, tạo ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch; tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; từng bước cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp với chính quyền Thành phố.

Từ năm 2016 đến nay, “Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội” đã được hình thành và đưa vào hoạt động. Bước đầu Vườn ươm hoạt động đạt hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp và cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp.

Về hạ tầng viễn thông, Thành phố đã triển khai quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai, lắp đặt các trạm thu phát sóng di động thân thiện với môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng trên địa bàn Thành phố đến năm 2020.

Đặc biệt, Thành phố chủ động triển khai lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí tại các điểm công cộng, du lịch, chú trọng vấn đề phát triển hạ tầng viễn thông và triển khai thử nghiệm mạng 5G trên địa bàn Thành phố.

Công tác quản lý báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền tiếp tục được tăng cường và phát huy hiệu quả. Thành phố phê duyệt và tổ chức triển khai Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025; quản lý thông tin điện tử được kiểm soát tốt thông tin trên mạng; hệ thống thông tin cơ sở được quan tâm, chú trọng đổi mới các loại hình thông tin và từng bước ứng dụng hiện đại; các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ, góp phần vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong nhân dân.

Các hoạt động phát triển văn hóa đọc tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hiệu quả Phố Sách Xuân, quản lý các hoạt động tại Phố Sách Hà Nội vào các dịp đặc biệt trong năm.

Bên cạnh Phố Sách Hà Nội, Thành phố thường xuyên tổ chức Hội Sách Hà Nội và gian hàng sách Hà Nội - Việt Nam tại Hội Sách quốc tế Frankfurt (Đức) với nhiều hoạt động tọa đàm, giao dịch bản quyền sách, giới thiệu văn hóa, du lịch.

Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng và đặc biệt quan tâm, qua đó, quảng bá hình ảnh Thủ đô, đất nước con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, tạo lòng tin đối với Đảng, với chính quyền trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tàu kinh tế của cả nước. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực thông tin - truyền thông của thành phố Hà Nội thời gian qua sẽ là nền tảng và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Báo Lao động Thủ đô.