Tin tức mới nhất

Sự kiện mới nhất

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Đến 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”

Ngày đăng : 12/10/2020

Theo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, thu nhập bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Đến 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại” ảnh 1
16 đồng chí được bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội

Chiều nay, 11-10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành phiên trù bị. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc.

Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí và bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và nghe phổ biến một số quy định về bầu cử trong Đảng.

Tiếp đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Theo đó, nội dung dự thảo Chương trình hành động gồm mục tiêu tổng quát, định hướng và tầm nhìn phát triển Thủ đô. Đáng chú ý, tầm nhìn phát triển Thủ đô xác định rõ:

Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, thu nhập bình quân GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Dự thảo Chương trình hành động cũng nêu 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025;10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 và tổ chức thực hiện. Đáng chú ý, trong 10 chương trình hành động được Thành ủy Hà Nội dự kiến xây dựng có những chương trình hoàn toàn mới so với khóa trước.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Đến 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại” ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Văn Phong trình bày Báo cáo tại phiên trù bị

Sau phần trình bày của đồng chí Chu Ngọc Anh, đồng chí Nguyễn Văn Phong Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã trình bày tóm tắt Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Nội dung báo cáo chuyển tải chân thực và khách quan những đóng góp của hơn 2.300 tổ chức cơ sở Đảng, 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Thành phố. Hầu hết ý kiến của đảng viên trong Đảng bộ Thành phố cho rằng việc Trung ương và Thành phố tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nói chung và trong Đảng bộ Thành phố Hà Nội nói riêng.

Về Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức vào Dự thảo Báo cáo Chính trị và thu được tổng số 6.672 ý kiến góp ý.

Hầu hết ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đều cho rằng, dự thảo Báo cáo Chính trị được chuẩn bị một cách công phu, nghiêm túc, khoa học; nội dung ngắn gọn, xúc tích, gắn lý luận với thực tiễn và đánh giá khái quát về tình hình đất nước, Thủ đô một cách sát thực, khách quan. Bố cục Dự thảo các văn kiện được xây dựng theo phương án đổi mới, khoa học, nội dung trình bày theo từng lĩnh vực, từng vấn đề cơ bản.

Cũng tại phiên họp này, Đại hội đã thông báo danh sách 12 Tổ đại biểu và ngay trong buổi chiều các Tổ đại biểu đã họp để phổ biến và phân công nhiệm vụ theo quy định.

Sáng mai, 12-10, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội chính thức khai mạc vào lúc 8h. Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội sẽ truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội.

Báo An ninh Thủ đô.