Sự kiện mới nhất

Đà Nẵng: Lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời tại các cơ sở công và hộ gia đình

Ngày đăng : 26/12/2018

Ngày 26-12, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng (DECC) tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời với các cơ sở công và hộ gia đình.

Theo đó, dựa trên các tiêu chí xây dựng, DECC đã lựa chọn 4 cơ sở công gồm Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; Trường THCS Hoàng Diệu và 6 hộ gia đình để tiến hành lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với tổng công suất lắp đặt là hơn 10 kWp.

Với việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời tại các cơ sở công và hộ gia đình sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng, nâng cao nhận thức và trở thành mô hình thí điểm để thành phố Đà Nẵng mở rộng tăng công suất và nhân rộng tại nhiều cơ sở, cũng như tại các khu dân cư. Điều này phù hợp với chủ trương của Đà Nẵng hướng tới “Thành phố môi trường” và phát triển năng lượng bền vững trong bối cảnh tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Theo kế hoạch, hệ thống điện năng lượng mặt trời sẽ triển khai lắp đặt từ tháng 2 đến tháng 6-2019 sau khi lựa chọn lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực cung cấp.


Ký kết biên bản ghi nhớ hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời giữa DECC và các cơ sở công.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng thuộc Dự án Phát triển Năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận nguồn năng lượng sạch trên cơ sở bền vững. Tổng vốn đầu tư của dự án là 444.169 EUR, thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020. Dự án gồm 3 hợp phần: Hỗ trợ xây dựng thể chế nhằm phát triển các khung chính sách và quy định về năng lượng mặt trời, thúc đẩy các dịch vụ năng lượng mặt trời tới người sử dụng cuối cùng; hỗ trợ đầu tư lắp đặt thí điểm hệ thống năng lượng mặt trời tại một số địa điểm được lựa chọn (cơ sở công và hộ gia đình); nâng cao năng lực và trao đổi kiến thức về phát triển năng lượng mặt trời...

(Theo Kim Ngân, Báo điện tử Quân đội nhân dân, 26/12/2018)