Tin tức mới nhất

Sự kiện mới nhất

Ngày hội kết nối đầu tư công nghệ bán dẫn TP Hà Nội

Triển khai chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

Ngày đăng : 20/07/2023

Triển khai chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 3-2-2023, của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, ngày 16-6-2022, của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trước mắt, thành phố phấn đấu đến hết năm 2025, tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản hằng năm 2,5-3,0%. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái đạt trên 70%.

Phấn đấu diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng 5% tổng diện tích gieo trồng với các cây trồng chủ lực, như: Lúa, rau, đậu các loại, cây ăn quả, chè, cây dược liệu...; tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt 5-7% trên tổng sản phẩm chăn nuôi; diện tích nuôi thủy sản hữu cơ có chứng nhận đạt 10ha, diện tích nuôi thủy sản chuyển đổi theo hướng hữu cơ đạt 150ha. Thành phố sẽ đánh giá, phân hạng được thêm 2.000 sản phẩm OCOP trở lên.

Thành phố cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

HPA