Tin tức mới nhất

Sự kiện mới nhất

Tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI

Ngày đăng : 19/06/2023

HPA - Để thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Viên chức Thành phố đã ban hành Công văn số 18/CĐVC, ngày 30/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội.

Theo đó, Công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng theo Hướng dẫn số 09/HD-CĐVC ngày 24/10/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố về việc tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, CBCCVCLĐ về truyền thống lịch sử vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, về Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội, qua đó nâng cao niềm tự hào về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như: Thực hiện treo khẩu hiệu chào mừng Đại hội với nội dung “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028!” tại cổng trụ sở cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ quan, đơn vị để tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sôi nổi trong đoàn viên, CBCCVCLĐ. Mỗi Công đoàn cơ sở lựa chọn 05 ảnh phản ánh các hoạt động tiêu biểu của Công đoàn cơ sở mình từ năm 2018 đến nay, gửi file mềm có thể in ảnh với kích thước 20x30cm kèm theo chú thích ảnh về Công đoàn Viên chức Thành phố trước ngày 30/6/2023 để phục vụ công tác tuyên truyền tại Đại hội Công đoàn Viên chức Thành phố lần thứ VI.

Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2023. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của Công đoàn Viên chức Thành phố, là đợt sinh hoạt dân chủ, rộng rãi, sôi nổi trong toàn thể CBCCVCLĐ, đoàn viên và các tổ chức Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.