STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email
1 Nguyễn Ánh Dương Giám Đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội (HPA) 024.37757979 vanthu_ttxtdttmdl@hpa.gov.vn

Đối tác - liên kết website

Doanh nghiệp