Hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp , sản phẩm OCOP 2021 (GẮN KẾT BẢN SẮC - VƯƠN TẦM TINIH HOA)

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

ĐA PHƯƠNG TIỆN