Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) hợp tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao

ĐA PHƯƠNG TIỆN