Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch ngày 01.

ĐA PHƯƠNG TIỆN