Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp quy

Số hiệu Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Trích yếu
Tìm kiếm

Số bản ghi : 572

Trang hiện tại 1/58

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTài liệu đính kèm
1 61/2020/QH14 Luật Đầu tư 17/06/2020Quốc Hội Tải về
2 59/2020/QH14 Luật doanh nghiệp 17/06/2020Quốc Hội Tải về
3 11/2020/TT-BCT Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu do bộ công thương ban hành 15/06/2020Bộ Công Thương Tải về
4 79/NQ-CP Danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử do chính phủ ban hành 25/05/2020Chính phủ Tải về
5 11/2020/TT-BTTTT Quy định về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông 14/05/2020Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
6 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 24/04/2020Thủ tướng Chính phủ Tải về
7 83/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội 22/04/2020UBND thành phố Hà Nội Tải về
8 50/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 17/04/2020Chính phủ Tải về
9 42/NQ-CP Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19 09/04/2020Thủ tướng Chính phủ Tải về
10 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020Thủ tướng Chính phủ Tải về