Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp quy

Số hiệu Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Trích yếu
Tìm kiếm

Số bản ghi : 517

Trang hiện tại 1/52

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTài liệu đính kèm
1 18/CT-TTg Về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên 29/06/2019Thủ tướng Chính phủ Tải về
2 146/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 28/06/2019UBND thành phố Hà Nội Tải về
3 45/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 21/05/2019Chính phủ Tải về
4 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch 07/05/2019Chính phủ Tải về
5 32/2019/NĐ-CP Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 10/04/2019Chính phủ Tải về
6 04/NQ-HĐND V/v phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội 09/04/2019HĐND thành phố Hà Nội Tải về
7 17/2019/QĐ-TTg Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu 08/04/2019Chính phủ Tải về
8 653/2019/UBTVQH14 Về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 12/03/2019Quốc Hội Tải về
9 35/QĐ-BCĐCLVNNB Quyết định của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 : Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 08/03/2019Chính phủ Tải về
10 17/NQ-CP Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 07/03/2019Chính phủ Tải về