Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp quy

Số hiệu Cơ quan ban hành
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Trích yếu
Tìm kiếm

Số bản ghi : 494

Trang hiện tại 1/50

STTSố/Ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTài liệu đính kèm
1 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp 16/11/2018Chính phủ Tải về
2 192/KH-UBND Về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020 04/10/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
3 23/2018/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội 01/10/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
4 120/2018/NĐ-CP Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 13/09/2018Chính phủ Tải về
5 4665/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020" 05/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
6 21/2018/QĐ-UBND Về việc ban hàng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội 05/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
7 21/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội 05/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
8 4071/UBND-KT Về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 04/09/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về
9 25/CT-TTg Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu 31/08/2018Chính phủ Tải về
10 167/KH-UBND Về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 24/08/2018UBND thành phố Hà Nội Tải về