STT Số/ ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 24/2024/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 27/02/2024 Chính phủ Tải về
2 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 15/02/2024 Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tải về
3 22/2023/QH15 Luật đấu thầu 2023 23/06/2023 Quốc Hội Tải về
4 228/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn thành phố Hà Nội 25/08/2022 UBND thành phố Hà Nội Tải về
5 18/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội 25/04/2022 UBND thành phố Hà Nội Tải về
6 267/KH-UBND Thực hiện đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022 26/11/2021 UBND thành phố Hà Nội Tải về
7 3928/QĐ-UBND Về việc ban hành thí điểm bộ tiêu chí đánh giá điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 13/08/2021 UBND thành phố Hà Nội Tải về
8 174/KH-UBND Phát triển hạ tầng Bưu chính - Viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 27/07/2021 UBND thành phố Hà Nội Tải về
9 26/2020/TT-BTTTT Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. 23/09/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông Tải về
10 65/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội 19/06/2020 Quốc Hội Tải về