Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật

 • Đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất nông sản: Vẫn rối như canh hẹ

  Đánh giá, xếp loại cơ sở sản xuất nông sản: Vẫn rối như canh hẹ

  Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp rất nhiều, nhưng việc kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại...

  • Ngày đăng22/06/2018
  • Lượt xem268
 • Ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

  Ưu tiên hỗ trợ hợp tác xã đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định...

  • Ngày đăng21/09/2017
  • Lượt xem175
1