Hà Nội: Thực hiện kịp thời, toàn diện, nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng

Hà Nội: Thực hiện kịp thời, toàn diện, nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng

  • Ngày đăng04/11/2019
  • Lượt xem246

(HPA) Cùng với cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính cũng được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao.

Năm qua, Thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai sâu rộng năm "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, rà soát các khâu yếu, tăng cường hiệu quả phối hợp và trách nhiệm trong xử lý công việc. Tổ chức thực hiện hệ thống lập kế hoạch và đánh giá định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) tới từng cán bộ, công chức theo đúng đề án vị trí việc làm. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết công việc, nâng cao sự chủ động và sáng tạo.

Hội nghị tổng kêts phong trào thi đua năm 2018.

Cụ thể, Thành phố chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị hành chính; ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2018, xác định rõ 05 mục tiêu trọng tâm; tổ chức đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 của Thành phố và các Sở, ngành, quận, huyện, Thị xã... Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2017 tăng 02 bậc, xếp thứ 56/63 tỉnh, thành phố.

Thực hiện kịp thời, toàn diện, nghiêm túc công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Chính phủ và Thành phố tặng danh hiệu khen thưởng, tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp, các ngành và từng cán bộ, công chức.

Cụ thể: Khen thưởng cấp Nhà nước: Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 05 tập thể và cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 14 tập thể và cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 15 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội.

Trình xét truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 14 mẹ. Khen thưởng cấp Thành phố: Xem xét khen thưởng "Cúp Thăng Long" năm 2018 cho 20 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; khen thưởng chuyên đề cho 77 tập thể, 128 cá nhân; khen thưởng đột xuất cho 02 tập thể, 07 cá nhân; danh hiệu Người tốt việc tốt cho 95 cá nhân.

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện; rà soát, đánh giá, kiểm soát, kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC . Qua rà soát, đã đơn giản hóa đối với 61 TTHC thuộc 07 lĩnh vực quản lý nhà nước; sửa đổi, bổ sung, thay thế nhiều thủ tục... đến nay còn 1.907 thủ tục. Thành phố là địa phương đầu tiên ban hành quy định về việc thực hiện cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã có cung ứng dịch vụ công.

Đề án xây dựng các huyện thành quận vào năm 2020.

Tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Hoàn thành bàn giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị về UBND quận, huyện, thị xã quản lý. Thành lập Trung tâm Y tế - Dân số trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đìnhvà giao UBND quận, huyện, thị xã quản lý. Giải thể cơ quan Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, thành lập phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND Thành phố. Thực hiện sáp nhập Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Thành phố (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ) vào Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

Cùng với đó, Hà Nội cũng đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Đề án thí điểm kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo chủ chốt tại các quận, huyện, Thị xã; Thí điểm đổi mới các tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Đề án "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống cơ quan hành chính các cấp thành phố Hà Nội" giai đoạn 2017-2020; Đề án xây dựng các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng thành quận vào năm 2020./.

HPA


Các tin đã đưa: