Hà Nội: Kinh tế ổn định, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện

Hà Nội: Kinh tế ổn định, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện

  • Ngày đăng09/07/2018
  • Lượt xem193

Ngày 9/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, UBND TP giao ban trực tuyến Thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND TP: Ngô Văn Quý, Nguyễn Quốc Hùng; đại diện các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, xã, thị trấn phụ trách công tác đô thị…
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư đạt khá; các tổ chức tín dụng trên địa bàn hoạt động tốt, đảm bảo cung ứng vốn cho sản xuất kinh doanh; giá cả hàng hóa và dịch vụ ổn định; công nghiệp, thương mại và du lịch tăng mạnh so với cùng kỳ; nông nghiệp phát triển ổn định; các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng cao hơn cùng kỳ.
 
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến Thành phố 6 tháng đầu năm 2018
 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tính theo phương pháp mới tăng 7,07% (phương pháp cũ tăng 7,78%), mức cùng kỳ là 6,64%. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả tích cực. TP đã phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến 2030. Thị trường hàng hóa và dịch vụ sôi động hơn; tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ ước tăng 10,1%(cùng kỳ:7,2%).
Nhờ tích cực thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến và quảng bá du lịch trong và ngoài nước, khách quốc tế có lưu trú ước đạt 2,21 triệu lượt, tăng 27%; đáng chú ý, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng tăng 34%. Khách nội địa có lưu trú đạt 5,63 triệu lượt, tăng 14,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 39,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3%.
Chỉ số PCI năm 2017 tăng 01 bậc, xếp thứ 13/63; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tăng 01 bậc, đứng vị trí 2/63. TP đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2018 - hợp tác đầu tư và phát triển”; tại Hội nghị, đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án tổng vốn đầu tư 397,34 tỷ đồng.
Tổng vốn đầu tư xã hội 6 tháng đầu năm ước thực hiện 128,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9%.Thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt 5,92 tỷ USD, gấp 5,4 lần cùng kỳ, tạm vượt lên đứng đầu cả nước. Duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng; Có 12,1 nghìn DN thành lập mới, vốn đăng ký 124 nghìn tỷ đồng.
Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 50,4% dự toán, tăng 19% so cùng kỳ.
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường. Quản lý trật tự xây dựng tiếp tục được tăng cường. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Hà Nội; Hoàn thành giao đất dịch vụ 329,9 ha với tổng số 38.710hộ, đạt 60,75% kế hoạch.
Chương trình trồng 1 triệu cây xanh được đẩy nhanh tiến độ; ước 6 tháng đầu năm trồng mới 351 nghìn cây, nâng tổng số cây xanh đã trồng lên 843 nghìn cây, đạt 84,3% mục tiêu của Chương trình.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; An sinh xã hội được đảm bảo. Triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay đã đưa vào hoạt động 538/1.883 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ đạt 28,6%.
Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với 05 nhóm giải pháp trọng tâm. Bổ sung, điều chỉnh và công bố chính thức 1.915 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Kỷ cương hành chính được tăng cường; cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc tuân thủ giờ hành chính.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Đã chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường an ninh, trật tự; dự báo tốt tình hình, công tác tuyên truyền và kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động.
Hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm mở rộng. Lãnh đạo Thành phố đã tiếp và làm việc với hơn 130 đoàn ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn lớn. Quan hệ giữa Thủ đô với đối tác tiếp tục được cải thiện, đóng góp vào công tác đối ngoại chung của cả nước…
Trong thời gian tới, TP tiếp tục cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả 188 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34 của TP. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung vào chỉ số xếp hạng còn thấp của PCI như “Chi phí không chính thức”; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính công PAPI.
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất, chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư XDCB, đặc biệt là các dự án trọng điểm. Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường.
Đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, ngoại giao trên địa bàn. Tăng cường giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu kiện, nhất là những vụ việc kéo dài, đông người.
 
Giám đốc Sở KHĐT Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018

Tiếp tục chỉ đạo rà soát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Theo đó, hoạt động của UBND Thành phố luôn bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND Thành phố, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu UBND Thành phố, đứng đầu các sở, ngành, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, liên tục của cơ quan hành chính Thành phố với tinh thần “lấy sự hài lòng của Nhân dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ”. 
Duy trì thực hiện nền nếp, khoa học lịch công tác tuần, tháng, quý của UBND Thành phố, không để xảy ra việc chồng chéo hoặc bỏ trống nội dung cần chỉ đạo, điều hành. Công tác rà soát, thẩm định các đề án, nội dung trình, xin ý kiến UBND Thành phố được quan tâm hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và rút ngắn đáng kể thời gian họp. 
UBND Thành phố đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác số 15 gồm tổng số 285 báo cáo chuyên đề, đề án, tờ trình, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền của UBND Thành phố để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên. Trong quá trình thực hiện, Chương trình công tác được định kỳ rà soát theo tháng, quý để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và chỉ đạo của Trung ương nhằm thực hiện tốt nhất các nội dung theo kế hoạch đề ra. 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, trong chỉ đạo, điều hành, UBND Thành phố đã ban hành 13.747 văn bản hành chính (trong đó 14 văn bản quy phạm pháp luật, 07 chỉ thị, 142 kế hoạch công tác, 3.251 quyết định hành chính, 400 kết luận, 217 giấy phép, 9.716 văn bản chỉ đạo).
Tổ chức 06 phiên họp thường kỳ; 41 phiên họp của tập thể Ban cán sự để thảo luận 400 đề án, nội dung công tác; 5 hội nghị giao ban công tác tháng, quý; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì 343 cuộc họp, buổi làm việc để chỉ đạo các công việc thường xuyên, đột xuất.
Thường trực UBND Thành phố đã tham dự, báo cáo tại 514 cuộc họp của Chính phủ, Thành ủy, HĐND Thành phố và các cơ quan liên quan; tổ chức 125 buổi đối thoại với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhân dân, công nhân lao động.

 
Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã thực hiện 153 cuộc tiếp và làm việc với các đoàn khách trong nước và quốc tế để hợp tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, hợp tác về văn hóa, giáo dục, trao đổi kinh nghiệm về khoa học công nghệ tiên tiến trên mọi lĩnh vực.
Đã trực tiếp đi kiểm tra cơ sở và chủ trì hơn 132 buổi làm việc tại các quận, huyện, thị xã để chỉ đạo các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và chỉ đạo xử lý các vụ việc nổi cộm. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp về làm việc với lãnh đạo 12 huyện qua đó đã kết luận giao 378 nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 
Bên cạnh đó, UBND Thành phố chủ động và thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí Hà Nội và Trung ương theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đã có hơn 4000 thông tin trên báo chí nêu về các lĩnh vực, vấn đề của Thành phố. Đã tiếp thu xử lý 122/128 vụ việc do báo chí, dư luận phản ánh; 06 vụ việc đang tiếp tục chỉ đạo xử lý.
6 tháng cuối năm 2018, UBND Thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 188 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 34; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu KT-XH năm 2018; Thực hiện tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy và kỳ họp cuối năm của HĐND Thành phố; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018".
Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách triển khai Luật Thủ đô; triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các nghị quyết của HĐND Thành phố. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
Tiếp tục chỉ đạo rà soát cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Triển khai chính sách hỗ trợ toàn diện về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ ngày 01/8/2018. Tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố; tiếp tục thực hiện việc số hóa các cơ sở dữ liệu;
Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tăng cường nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dư luận xã hội; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phương án xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ tạo thành "điểm nóng" gây phức tạp về an ninh, trật tự, bảo đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuốc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực, gương mẫu ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp xây dựng Chính phủ điện tử và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả triển khai.

Cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị, báo cáo công tác cải cách hành chính và kiểm tra công vụ 6 tháng đầu năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, 6 tháng đầu năm năm 2018, công tác CCHC của thành phố Hà Nội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực và rõ nét.

 
Giám đốc sở Nội Vụ Trần Huy Sáng báo cáo công tác cải cách hành chính và kiểm tra công vụ 6 tháng đầu năm 2018 và công bố Quyết định số 3492 ngày 3/7/2018 của UBND TP phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP.

Kết quả CCHC của Thành phố được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, phát huy kết quả đạt được trong năm 2017 (Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 xếp thứ 13/26 tỉnh, thành phố, cao nhất từ trước đến nay; Chỉ số CCHC xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2016, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 3 bậc so với năm 2016.

Ngoài ra, để triển khai hiệu quả chủ đề công tác“Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”,nhằm tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 16/4/2018 về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 về triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”; xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý; nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Với quyết tâm tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; triển khai các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần đạt kết quả thấp để nâng cao kết quả Chỉ số PAPI, PCI, công tác CCHC của Thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Thành phố đã đơn giản hóa 61 TTHC thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch - Kiến trúc, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào; Khoa học và Công nghệ; Y tế..
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính thuộc Thành phố tiếp tục được duy trì thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. UBND thành phố Hà Nội và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Thành phố Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành quy định, chính thức triển khai áp dụng mô hình cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội.
Thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy ở tất cả các ngành, các cấp. Thành phố ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Quyết định thành lập Phòng Giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND Thành phố; đã phối hợp với các bộ, ban, ngành trung ương trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg về cho phép thí điểm tổ chức Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện, thị xã; sáp nhập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố; thí điểm giao Sở Xây dựng thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố; thực hiện chuyển đổi 05 đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.
Thành phố tiếp tục triển khai hoàn thiện các đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Thành phố đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 792 công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố theo đúng quy định, trong đó, khối quận, huyện: 320 trường hợp, khối sở, ban, ngành Thành phố: 110 trường hợp; các đơn vị hiệp quản: 362 trường hợp.

Giáo dục Thủ đô chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho năm học mới
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, hiện nay, các quận huyện đang hoàn thành tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, nhất là tuyển sinh trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành giáo dục TP cần chuẩn bị tốt cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu của năm học mới, có phương án đề xuất TP chương trình trường chuẩn quốc gia; bổ sung trường lớp tại các địa bàn còn thiếu, tỷ lệ học sinh học trường công lập thấp…

 
Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, Sở VHTT và các quận huyện thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao TP, để có thành tích tốt nhất; tích cực triển khai tổng kết 10 năm mở rộng địa giới hành chính thủ đô; tổ chức đánh giá 6 tháng 2 bộ Quy tắc ứng xử của TP; đẩy nhanh công tác xây dựng sửa chữa nhà cho người nghèo; rà soát các điểm du lịch trọng điểm trên TP…

Đảm bảo nước sạch cho người dân trong những ngày nắng nóng

Qua các báo cáo và 22 ý kiến phát biểu, Chủ tịch UBDN TP Nguyễn Đức Chung đánh giá vấn đề thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch, thành lập doanh nghiệp mới, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số sẵn sàng ứng dụng thông tin đã được TP thực hiện rất quyết liệt và có chuyển biến tích cực.

Đáng lưu ý, TP đã triển khai một số nội dung mới, không nằm trong chỉ tiêu và nghị quyết của Đại hội, mà trên cơ sở nguyện vọng, tổng kết các giai đoạn 30 đổi mới và của các kiến nghị cử tri, đáp ứng yêu cầu của người dân và yêu cầu phát triển của TP.

Trong 6 tháng qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội đã được thực hiện tốt. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn TP…

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ rõ việc thu ngân sách chưa bền vững; tăng trưởng trong nông nghiệp chưa cao; công tác đấu giá quyền sử dụng đất và đất xen kẹt ở quận, huyện còn chậm; nợ đọng thuế còn nhiều; công tác giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm; thái độ của một bộ phận cán bộ, công chức ở cơ sở trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân còn để xảy ra sự cố; việc triển khai cắt giảm thủ tục hành chính của các đơn vị còn chậm.

Bên cạnh đó, việc thu gom xử lý rác chưa tốt. Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Xây dựng dứt khoát phải cắt hợp đồng của một số công ty vì vi phạm. Một số nơi xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị và ách tắc giao thông; chất lượng các công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư công ở một vài nơi chưa đảm bảo,…
Qua đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra những bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành của một số đơn vị, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toàn còn chậm. Việc số hóa dữ liệu chậm; việc triển khải và đấu thầu các dịch vụ công còn chậm, mà “trách nhiệm thuộc thủ trưởng các đơn vị”.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, quận huyện tập trung rà soát các chỉ tiêu kế hoạch để đôn đốc thu ngân sách, nhất là các đơn vị có đấu giá quyền sử dụng đất, thu thuế ngoài quốc doanh, thu phí dịch vụ và các nguồn thu khác.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các Phó Chủ tịch, Giám đốc Sở, Chủ tịch quận huyện đôn đốc công tác giải ngân xây dựng cơ bản, cần tháo gỡ mọi khó khăn về thủ tục để các dự án của TP được đẩy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND TP chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở KHĐT.

“Nếu để chậm trễ, TP sẽ thống kê từng dự án để xử lý một số cán bộ, chuyên viên; dứt khoát điều chuyển một số cán bộ không đáp ứng được yêu cầu của công việc” – Chủ tịch UBND TP nói. Đồng thời, yêu cầu các quận và BQL DA báo cáo thẳng thắn các vướng mắc; yêu cầu lãnh đạo các sở, lãnh đạo các quận huyện trực tiếp kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản. Sở KHĐT thành lập các đoàn kiểm tra về vấn đề này.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Nội vụ chủ trì, đôn đốc kiểm tra công tác thi hành công vụ, tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, xã, Trưởng, phó phòng các sở. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị đã sắp xếp; tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính. Về triển khai DVCTT mức độ 3,4, đến tháng 8/2018, TP sẽ đưa 533 DVCTT vào mức độ 3,4. Tổ chức, sắp xếp lại các Ban chỉ đạo. Đồng thời, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp sở NNPTNT, sở Công thương sắp xếp lại công tác thành lập lực lượng chuyên trách vệ sinh an toàn thực phẩm .

Công an TP chủ trì tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm với giải pháp cụ thể đối với từng loại tội phạm. Công an TP chủ trì phối hợp cùng sở GTVT kiểm tra xử lý các điểm trông giữ xe trái phép, không để lấn chiếm vỉa hè. Các đơn vị tổ chức chấm điểm cho cán bộ công chức từ 1/7.8

Chủ tịch UBND TP đề nghị Chủ tịch UBND các quận huyện, xã thường xuyên kiểm tra công tác thu gom, xử lý rác thải, yêu cầu lập biên bản kịp thời và không để tập kết rác kéo dài; đôn đốc sửa chữa nhà cho người nghèo; kiểm tra việc lấn chiếm lòng đường vỉa hè; quản lý đôn đốc đội thanh tra kiểm tra việc thanh tra xây dựng trên địa bàn. Sở Xây dựng chủ trì đảm bảo nước sạch cho người dân trong những ngày nắng nóng.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Tổng Công ty Vận tải tăng tuyến xe buýt trên địa bàn hết công suất để kết nối các khu đô thị, các quận huyện; các khu công nghiệp… Nghiên cứu các chính sách để thu hút khách đi xe buýt 2 tầng. Giao Sở GTVT khẩn trương hoàn thành đấu thầu trong năm nay về Iparking, hơn 500 điểm xe buýt; nhà vệ sinh công cộng... Chấn chỉnh giám đốc trung tâm điều hành giao thông kiểm điểm về phát ngôn.

Chủ tịch UBND TP đề nghị sở Xây dựng phối hợp với Công an TP đôn đốc kiểm tra xe quá khổ quá tải, xe chạy xuyên tâm; phối hợp với tập đoàn Siemens về lắp đạt hệ thống đèn giao thông; xử lý xe chở vật liệu qua đêm và cần nghiên cứu để điều chỉnh lại chính sách này.

Về chương trình CNTT, Chủ tịch UBND TP giao Sở TTTT chủ trì, sở Tài chính phối hợp, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để thanh toán phí đường truyền và giải quyết xong chương trình trong tháng 7.

Sở Du lịch chủ trì khẩn trương triển khai Du lịch thông minh. Đồng thời, triển khai rà soát sắp xếp lại các ban chỉ đạo CNTT và BCĐ cải cách hành chính. Triển khai các công tác giám sát phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy tại các tòa nhà.

Về công tác phòng chống thiên tại, các đơn vị sở ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị trong BCĐ phòng chống thiên tai kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, công cụ, phương tiện phục vụ cứu hộ cứu nạn, vật tư dự trữ, kiểm tra các phương án, chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Sở Y tế chủ trì khẩn trương lên kế hoạch phòng chống dịch sởi và dịch sốt xuất huyết, tổ chức tuyên truyền phòng chống đuối nước tại ao, hồ.

Chủ tịch UBND TP lưu ý Sở VHTT xây dựng lịch hoạt động cụ thể đối với không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm đến năm 2019. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư tổ chức các hội nghị XTĐT về thương mại, du lịch với các nước… Các đơn vị đôn đốc thực hiện kết luận của Thanh tra chính phủ, kiểm toán.

Về công tác VSAT TP, các Sở Công thương phối hợp với quận huyện sắp xếp lại quầy hàng bán hoa quả. Sở Xây dựng xây dựng quy định về tiết kiệm năng lượng, quy định về rác thải. Về việc xây dựng các bãi đỗ xe, TP sẽ mời các đơn vị nước ngoài về mô hình bãi đỗ xe.

(Theo Kinhtedothi, 9/7/2018)

Các tin đã đưa: