Hà Nội: Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

Hà Nội: Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

  • Ngày đăng06/09/2018
  • Lượt xem601

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 4071/UBND-KT về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Công văn, UBND TP Hà Nội giao yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP trong những tháng cuối năm 2018; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, điều hành phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu;…
Đồng thời, UBND TP yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn TP nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý gửi kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND TP./.
 
(Theo Báo Kinh tế&Đô thị, 6/9/2018)

 


Các tin đã đưa: