Tạo dựng thương hiệu Hà Nội - Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, thương mại quốc tế

Tạo dựng thương hiệu Hà Nội - Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, thương mại quốc tế

  • Ngày đăng12/08/2018
  • Lượt xem170

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19, diễn ra ngày 12/8.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tham luận về vấn đề "Công tác đối ngoại phục vụ xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài".
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, cùng với xu hướng toàn cầu hóa và yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế chủ động và toàn diện, công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại kinh tế đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng giúp Hà Nội phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn lực bên ngoài phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.