Tăng 2 bậc, Hà Nội trong “top 10” địa phương dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin