Kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng 10 tháng đầu năm

Kinh tế Thủ đô tiếp tục đà tăng trưởng 10 tháng đầu năm

  • Ngày đăng28/10/2019
  • Lượt xem297

(HPA) Trong 10 tháng qua, kinh tế Thủ đô Hà Nội tiếp tục đà tăng trưởng. Các chỉ số tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì tăng khá, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện rõ rệt, lượng khách du lịch đến Hà Nội ngày càng cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019 cho thấy, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 10 và 10 tháng đầu năm của Hà Nội tiếp tục duy trì tăng khá, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 9,4% cùng kỳ, tính chung 10 tháng tăng 8,0%. Dịch vụ thương mại diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng khá cao so cùng kỳ: tháng 10 đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6% cùng kỳ; cộng dồn 10 tháng đạt 462,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng đầu năm tăng 3,63%. Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 1,39 tỷ USD, tăng 14% cùng kỳ; tính chung 10 tháng đạt 13,4 tỷ USD, tăng 16,1%.

Thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2019 đạt 6,85 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh/thành phố cả nước, trong đó vốn đăng ký cấp mới 945 triệu USD; dự án tăng vốn 578 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần 5,33 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước đạt 36,31 nghìn tỷ đồng, trong đó dự án cấp mới 17,37 nghìn tỷ đồng; dự án tăng vốn 18,94 nghìn tỷ đồng.

Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm đạt 23,14 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký 317,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8% về số lượng và 36% về vốn so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng đầu năm đạt 218,6 nghìn tỷ đồng, đạt 83,1% dự toán, tăng 16,5% cùng kỳ. Tổng chi ngân sách 51,9 nghìn tỷ đồng, đạt 51,3% dự toán.

Khách du lịch tiếp tục tăng, 10 tháng đầu năm đạt 23,82 triệu lượt, tăng 9,7%, trong đó khách quốc tế đạt 5,32 triệu lượt, tăng 10,8%; khách quốc tế có lưu trú đạt 3,74 triệu lượt, tăng 8,0%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 83,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3%.

Về quản lý và phát triển đô thị, Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh quy hoạch phân khu, các dự án hạ tầng đô thị, công trình đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; xây dựng quy chế quản lý kiến trúc đô thị; hạ ngầm cáp điện và viễn thông. Chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước sạch, xử lý nước thải, cấp đất dịch vụ; đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, cung cấp điện, nước; chăm sóc, cắt tỉa cây xanh...

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện các kế hoạch về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng. Triển khai Dự án tổng thể đầu tư mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; Quản lý, vận hành hiệu quả các trạm quan trắc không khí, nước mặt tự động, kịp thời thông tin đến nhân dân Thủ đô.

Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh toàn diện. Đến nay, toàn Thành phố đã có 06 huyện và 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; bình quân toàn Thành phố đạt 18,6 tiêu chí/xã, không còn xã đạt đưới 10 tiêu chí; thị xã Sơn Tây đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019…

Trong 2 tháng cuối năm, TP. Hà Nội tiếp tục  tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu, lĩnh vực có lợi thế tăng trưởng như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch nông thôn; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ...

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, kết nối cung - cầu. Tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung thực phẩm thay thế thịt lợn trong dịp cuối năm.

Thành phố cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất. Chỉ đạo chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời; thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019; rà soát, đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả nhiệm kỳ và xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ./.

Thùy Linh


Các tin đã đưa: