Mỗi làng một sản phẩm - OVOP

Mỗi làng một sản phẩm - OVOP

Số bài viết : 6

 • Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: Phát triển nội lực, gia tăng giá trị

  Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”: Phát triển nội lực, gia tăng giá trị

  “Mỗi xã một sản phẩm” là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đây là giải pháp, nhiệm...

  • Ngày đăng27/07/2018
  • Lượt xem125
 • Triển khai Chương trình toàn quốc mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP)

  Triển khai Chương trình toàn quốc mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP)

  Tại Bắc Giang, ngày 14/7, Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai chương trình OCOP. Phó Thủ tướng Vương Đình...

  • Ngày đăng19/07/2018
  • Lượt xem141
 • Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong khuôn khổ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (OCOP)

  Thỏa thuận hợp tác chiến lược trong khuôn khổ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 (...

  Để nâng cao hiệu quả trong phối hợp hoạt động trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

  • Ngày đăng18/07/2018
  • Lượt xem135
 • Nghề đậu bạc Định Công

  Nghề đậu bạc Định Công

  Theo sử gia Phan Huy Chú, nghề đậu bạc Định Công đã có khoảng 1500 năm nay. Sản phẩm đậu bạc của Định Công nức danh khắp đất Kinh kỳ xưa và nhiều nghệ...

  • Ngày đăng17/07/2018
  • Lượt xem130
 • Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

  Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

  Ngày 14/7, tại Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai...

  • Ngày đăng14/07/2018
  • Lượt xem127
 • Mô hình mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản: Phiên bản nào cho Việt Nam?

  Mô hình mỗi làng một sản phẩm của Nhật Bản: Phiên bản nào cho Việt Nam?

  Những năm 1970, công cuộc công nghiệp hóa ở Nhật Bản đã thu hút lao động về thành thị, dẫn đến tình trạng hoang tàn ở vùng nông thôn. May mắn thay,...

  • Ngày đăng17/05/2013
  • Lượt xem113
1